Địt nhau với em xinh mới tán được trong nhà nghỉ lồn em khít

Thế giới chúng ta đã trở nên tràn ngập với các ứng dụng. Theo Little, các quy tắc áp dụng 80-20 độc đáo với những chương trình máy tính nhồi. “Chúng tôi chỉ sử dụng 20 phần trăm các ứng dụng của chúng tôi 80 phần trăm thời gian”, cô nói. Nếu bạn chưa sử dụng một chương trình trong năm ngoái, cô khuyên nên xóa chúng khỏi hệ thống của bạn.

Tất nhiên, bạn cần đánh giá từng ứng dụng riêng lẻ, nhưng đừng để chương trình không quan trọng sưng lên máy tính của bạn. Đó là phần mềm chỉnh sửa ảnh, bạn không bao giờ sử dụng đi kèm với máy ảnh đắt tiền của bạn? Đó là vô giá trị, trừ khi bạn thực sự đặt nó để sử dụng.

Từ Khóa Sex: