sex hay

khiến Staples để có những chính phủ ra tòa. FTC đã cho biết công ty kết hợp sẽ tạo ra một cầu thủ quá nổi trội, dồn một số 70% của thị trường dịch vụ của công ty. Staples phản đối trong các tài liệu tòa án rằng đó là “cạnh tranh mạnh mẽ” với sự thích của Amazon và Amazon kinh doanh. Một thử nghiệm được thiết lập để bắt đầu trong tháng này.
Để vô hiệu hóa mối quan tâm chống độc của Ủy ban FTC và châu Âu, Staples đã chào bán ra một lượng lớn kinh doanh các hợp đồng thương mại của mình. Nó gần đây đã giành E.C. chính cho giao dịch và bán ra trị giá triệu $ 550 trên hợp đồng để Essendant.

Từ Khóa Sex: