sex năm mới

Gần đây tôi đã bị cáo buộc là một truyện tranh sốc và độc ác và hoài nghi. Đây là khóa học hầu như chỉ do một vài ý kiến tôi đã thực hiện như máy chủ của năm cuối cùng của giải Quả cầu vàng. Nhưng không có gì có thể được thêm từ sự thật.
Tôi không bao giờ chủ động cố gắng để xúc phạm. Đó là vô giáo dục, vô nghĩa và thẳng thắn quá dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng bạn nên nói những gì bạn muốn nói. Hãy trung thực. Không ai bao giờ nên bị xúc phạm bởi sự thật. Bằng cách đó bạn sẽ không bao giờ phải nói lời xin lỗi. Tôi ghét nó khi một diễn viên hài nói, “Xin lỗi cho những gì tôi nói.” Bạn không nên nói nó nếu bạn không có nghĩa là nó và bạn không bao giờ phải hối tiếc bất cứ điều gì bạn có nghĩa là để làm.

Từ Khóa Sex: