Trói người yêu lại rồi cưỡng hiếp người yêu cực xinh

Nhật Bản là không có người lạ tới thảm họa. Từ chuỗi gần như liên tục của các cơn bão và động đất đã vùi dập những hòn đảo này dễ bị tổn thương đến không thể tưởng tượng rằng mở ra tại Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản đã thấy san lấp đất, xây dựng lại và chững lại. Nhưng trận động đất và sóng thần đã tấn công miền bắc Nhật Bản tháng này là duy nhất trong sự tàn bạo của họ, đột ngột của họ và mức độ sức mạnh hủy diệt của họ.

Từ Khóa Sex: