Thuê 2 em cave về địt cho sướng chịch cave cao cấp

Mạng Hoa Kỳ có để cung cấp cho mọi người một lý do để thích bạn không chỉ là một lý do để xem bạn. Ở Anh, chúng tôi dừng lại xem những thứ như Big Brother khi nhân vật phản diện được đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi không muốn xem một loạt các idiots có một thời gian tốt. Chúng tôi muốn họ phải khốn khổ như chúng tôi. Mỹ thưởng lên phía trước, trên-bạn-tay nice. Một vệt ác cảm nhận được phần nào tán thành.

Từ Khóa Sex: