Xem sex trong bệnh viên y tá ngây thơ bị bác sĩ hiếp dâm

Trước khi tôi trở thành Tổng thống, khi chúng tôi tổ chức chị em của tôi và hôn nhân của Konrad, Michelle và tôi mất con gái của chúng tôi đến Canada. Và chúng tôi đã đi đến Burlington và – điều này là luôn luôn khó khăn – Mississauga. (Cười). Và sau đó chúng tôi đã đi đến Toronto và Niagara Falls. (Cười.) Mississauga. Tôi có thể làm điều đó. (Cười). Và ở khắp mọi nơi chúng tôi đã đi, người dân Canada làm cho chúng tôi cảm thấy như ở nhà.

Từ Khóa Sex: